Disclaimer

De door Adviesbureau Vekemans verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Adviesbureau Vekemans kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Adviesbureau Vekemans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Adviesbureau Vekemans ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Adviesbureau Vekemans verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

De door Adviesbureau Vekemans op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies. Op alle opdrachten die door ons bureau worden aanvaard is de DNR 2011 van toepassing.

Metselwerk Adviesbureau Vekemans en Adviesbureau Vekemans zijn handelsnamen van Mobic BV en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61175803. In deze disclaimer is alleen de naam Adviesbureau Vekemans gehanteerd, maar de disclaimer is vanzelfsprekend ook van kracht voor de andere namen.